Regulamin strony i polityka prywatności

REGULAMIN serwisu internetowego WiiiN

Uwaga: FAIR PLAY – to podstawowa zasada, którą należy kierować się na korcie. Powinna ona przyświecać także zachowaniu poza kortem. Według zasad FAIR PLAY będą rozpoznawane wszelkie kwestie.

 1. Ogólne
  1. Rozpoczęcie korzystania z portalu internetowego,zwanego dalej Portalem jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika Portalu (każdą osobę odwiedzającą stronę / korzystającą z Portalu) zgody na warunki korzystania wskazane w niniejszym Regulaminie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje poniższych warunków, nie jest uprawniony do korzystania z Portalu.
 2. Organizator
  1. WiiiN, działający poprzez www.wiiin.pl, będący własnością Robert Wcisło Sp. z o.o., ul. Białowieska 3/3C, 54-234 Wrocław
 3. Cel Turniejów
  1. popularyzacja tenisa ziemnego
  2. podnoszenie poziomu umiejętności gry wśród tenisa amatorskiego
  3. promocja aktywnego wypoczynku w szczególności poprzez tenis ziemny
 4. Termin
  1. Turnieje odbywają w systemie cyklicznym, a warunkiem rozpoczęcia kolejnego wydarzenia jest zebrania się odpowiedniej liczby osób. Turnieje mogą mieć różne wielkości wymaganych uczestników.
 5. Miejsce
  1. W zależności od zapotrzebowania tworzone są regiony. Region może stanowić klub, część miasta, miasto, gmina lub okręg. Co do zasady powinno rozgrywać się mecze w obrębie danego Regiony. Jednak nie zabrania się umówienia meczu w obszarze poza danym Regionem, jeżeli zgodę na to wyrażą wszyscy uczestnicy biorący udział w danym meczu.
 6. Region
  1. Region to dany obszar, na którym rozgrywane są turnieje w systemie WiiiN.
  2. Zasięg geograficzny Regionu jest dowolny i zależny od zapotrzebowania ze strony użytkowników.
  3. Minimalna ilość uczestników przypadająca na dany obszar powinna wynosić 8.
  4. Przyjmuje się, że podstawowym elementem mającym na celu utworzenie lub podział regiony jest wygoda jego uczestników.
 7. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane poprzez stronę internetową www.wiiin.pl, po uprzedniej rejestracji, a następnie przyłączeniu się do wybranego regionu, i ewentualnie sekcji, jeżeli takie istnieją w danym regionie.
  2. Nie ma żadnych ograniczeń co do poziomu zaawansowania uczestnika w turniejach otwartych i mogą w nich uczestniczyć zarówno zawodnicy posiadający licencje zawodnicze jak i amatorzy.
  3. Organizator jednak zastrzega sobie możliwość́ przeprowadzenia eliminacji do danego turnieju lub zmiany ilości zawodników w drabinkach, jak również̇ weryfikacji uczestników turnieju i dopuszczeniu ich do zawodów.
 8. Opłaty:
  1. Standardowa opłata turniejowa wynosi 99 zł, może ona ulegać zmianom.
  2. Opłaty powinno dokonywać się za pomocą systemu płatności wdrożonego na stronie www.wiiin.pl, prowadzonego przez www.przelewy24.pl
  3. W przypadku niemożności skorzystania z formularza płatności na stronie www.wiiin.pl wpłat dokonywać́ można bezpośrednio na konto organizatora w banku mBank, o numerze rachunku: 02 1140 2004 0000 3602 7728 7337 z dopiskiem identyfikującym turniej w którym zamierzasz wziąć udział, np.: „Wiiin Tenis 2018 Wrocław X ”
 9. System gry
  1. Mecze w standardowym turnieju typu Open rozgrywane będą̨ systemem pucharowym dwóch turniejów z wcześniejszą rundą kwalifikacyjną:
  2. Runda kwalifikacyjna rozpoczynająca Turniej decyduje o kwalifikacji do dalszego etapu rozgrywek
  3. Zwycięzca rundy kwalifikacyjnej, nazywana również rundą Fair Play otrzymuje kwalifikację do I rundy turnieju zawodniczego Semi-Pro, przegrany rozpoczyna dalszą rywalizację w I rundzie turnieju amatorskiego
  4. Mecze rozgrywane są do wygranych 2 setów. Przy stanie 1:1 decydującym jest Tiebreak Mistrzowski rozgrywany do 10 punktów z przewagą 2 punktów. Jeżeli uczestnicy zgodnie zadecydują inaczej mają prawo rozegrania pełnego seta do 6 wygranych gemów z przewagą dwóch oraz kończący tiebreak przy stanie 6:6.
  5. Po odpadnięciu z rozgrywek na etapie I rundy danego turnieju uczestnicy mają prawo rozegrania pojedynku z innym zawodnikiem tego samego poziomu rozgrywek, a wynik tego meczu jest również punktowany do odpowiednich rankingów. Jeżeli tak zostało ogłoszone w danym turnieju.
 10.  Losowanie
  1. Losowanie par przeprowadzi algorytm w systemie strony www.wiiin.pl w dniu rozpoczęcia danego turnieju o godzinie nie wcześniej niż 0:00. Organizator zastrzega, że ten termin może być zmieniany, w szczególności występowania problemów technicznych lub precedensów.
  2. Po losowaniu powinien zostać automatycznie ogłoszona drabinka turniejowa, która będzie znajdowała się w dedykowanym miejscu na stronie www.wiiin.pl.
 11. Nagrody
  1. Nagradzane są̨ miejsca od 1 do 3, z tym że za 3 miejsce uznaje się osiągnięcie półfinałów.
  2. w Turnieju Semi-Pro przewidziane są:
   1. puchary
   2. możliwe również nagrody rzeczowe i pieniężne.
  3. w Turnieju Amatorskim przewidziane są:
   1. puchary
   2. możliwe również nagrody rzeczowe i pieniężne
  4. Nagrody zostają ustalane na każdy turniej z osobna i mogą ulec zmianie zarówno przed, w trakcie trwania turnieju, jak i po jego zakończeniu. W szczególności jeżeli są wynikiem błędu lub ograniczeniom w dostępie. Nagrody mogą zostać ograniczone jeżeli miałoby to istotny wpływ na funkcjonowanie serwisu www.wiiin.pl lub narażało serwis na straty.
  5. Podczas lub po zakończeniu turnieju może odbyć się również̇ konkurs losowy z nagrodami losowany wśród wszystkich uczestników zgłoszonych do turnieju i rozgrywających co najmniej jeden mecz w drabince głównej.
  6. Walkower otrzymany w danej rundzie powoduje, że za niniejszą rundę nagrody nie są należne. Np. jeżeli zawodnik otrzyma walkower w finale to nagrody należne będą tylko za półfinał, a za finał ze względu na brak rozegranego meczu tracą ważność.
  7. Zachowanie niezgodne z zasadami fair play odbiera wszelkie prawa do nagród wynikających z uczestnictwa w turnieju.
 12. Reklamacje
  1. reklamacje oraz wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości można składać na adres e-mail: kontakt@wiiin.pl
  2. reklamacja powinna posiadać w tytule wiadomości informację REKLAMACJA, lub inny opis informujący o trybie reklamacyjnym.
  3. użytkownik ma prawo do odstąpienia od świadczenia usług w terminie 14 dni od dokonania wpłaty na poczet turnieju i przysługuje mu zwrot środków, pod warunkiem, że dany turniej się nie rozpoczął na moment przyjęcia reklamacji
  4. przyjęcie reklamacji następuje nie później niż w najbliższy dzień roboczy
  5. użytkownik ma prawo do dokonania usunięcia konta, bez znaczenia czy usługa świadczona przez www.wiiin.pl została rozpoczęta czy też nie.
 13. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Informacje, dane, materiały lub opinie zawarte w Wiiin.pl zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela Portalu w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne i rzetelne, jednakże w żadnym wypadku Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność, dokładność ani aktualność zamieszczonych informacji lub opinii w Portalu.
  2. Właściciel Wiiin.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Portalu oraz za działania osób trzecich, jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach Portalu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.
  3. Właściciel Wiiin.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w Portalu. Zamieszczenie odesłania do serwisów i stron internetowych nie oznacza, że Właściciel Portalu rekomenduje, poleca bądź wspiera taki serwis, informacje lub stronę, a także produkty lub usługi prezentowane przez osoby trzecie.
  4. Właściciel Portalu nie gwarantuje, że Portal dostępny będzie bez przerw. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet  lub  Portalu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej
 14. Prawa właściciela portalu. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do:
  1. edycji, skasowania, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany funkcjonowania Portalu w każdym czasie bez podania przyczyny, 
  2. odmówienia zamieszczenia informacji, jeżeli jest ona wątpliwa, pozostaje w sprzeczności z niniejszym regulaminem lub narusza prawo bądź dobre obyczaje,
  3. usunięcia z listy Użytkowników Portalu i związanego z tym zablokowania możliwości korzystania z wybranych usług Portalu, w szczególności w sytuacji nie wywiązywania się ze stosowania zasad Fair Play zgodnie z uznaniem Portalu.
 15. Postanowienia końcowe:
  1. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia główny i organizator zawodów. – Zawody będą̨ przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dyscypliny obowiązującymi w kraju rozgrywek.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego regulaminu i przyjętego systemu rozgrywek
  3. Do każdego meczu organizator nie zapewnia piłek, które powinny być losowane przez uczestników, a przegrany losowania dostarcza piłki. Organizator może w ramach nagród ufundować piłki dla wysokich miejsc w turniejach.
  4. Organizator nie gwarantuje kortów, te winny być organizowane we własnym zakresie przez uczestników. Organizator podejmuje kroki w celu zapewnienia większej dostępności kortów lub ewentualnych zniżek.
  5. Organizatorzy turniejów nie biorą̨ odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje uczestników powstałe w trakcie turniejów.
  6. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące turniejów należy zgłaszać́ do Sędziego Głównego Turnieju
  7. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za osoby towarzyszące danej osobie.
  8. Każda ze stron uczestniczących w systemie Wiiin ma prawo do rejestrowania rozgrywek w dowolnej formie, tj. nagrań audio, video, zapisów.
  9. Każdy uczestnik/uczestniczka zgłaszający/a się̨ jako uczestnik turnieju akceptuje jednocześnie treść́ przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się̨ do jego przestrzegania.
  10. Podstawową formą kontaktu jest strona www.wiiin.pl, ewentualnie e-mail: kontakt@wiiin.pl
  11. Zasady FAIR PLAY są podstawowymi zasadami rozgrywek. Fair Play to czysta, uczciwa gra, prowadzona nie tylko w sposób zgodny z przepisami, ale także piękny i szlachetny. Złamanie zasad Fair Play może i powinno skutkować wykluczeniem z rozgrywek w trybie natychmiastowym i anulacją wszelkich praw związanych z prawem do usług świadczonych przez Wiiin.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W trosce o zachowanie Twojego prawa do prywatności oraz spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa WiiiN.pl publikuje dokument dotyczący Polityki Prywatności, w którym przedstawia i informuje o sposobie w jakim przekazane przez Ciebie dane są gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane.

Jesteśmy serwisem działającym przez Internet poprzez sp. z o.o. z siedzibą na terenie Polski, stosujemy się więc do polskiego prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

2. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych jest Robert Wcisło Sp. z o.o. (zwana dalej operatorem WiiiN lub WiiiN.pl) z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu, Białowieska 3/3C, posiadająca NIP 894-309-13-16. Obsługujemy stronę internetową www.wiiin.pl (zwaną dalej „Stroną” lub „Serwisem”). W Polityce Prywatności wszelkie odniesienia do „Ciebie” lub „Użytkownika” oznaczają dowolną osobę udostępniającą nam swoje dowolne dane.

II. GROMADZENIE, WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. WiiiN.pl jest serwisem umożliwiającym kontakt pomiędzy użytkownikami co skutkuje koniecznością udostępniania niektórych danych innym użytkownikom, szczególnie danych kontaktowych niezbędnych do realizowania usługi. Jednocześnie Serwis przykłada dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z najwyższą starannością dobiera środki techniczne do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, szczególnie przed otwartym i nieograniczonym dostępem.
 2. W WiiiN.pl staramy się utrzymywać ciągłą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych i ograniczamy dostęp do nich w stopniu niezbędnym ro realizowania usług. Informacje: imię i nazwisko wraz ze zdjęciem oraz informacje ogólne dotyczące doświadczenia sportowego jest dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę, adres e-mail i telefon dostępne dla użytkowników zalogowanych. Pozostałe dane osobowe nie są udostępnianie, a przetwarzamy wyłącznie wtedy, gdy jest to dla nas niezbędne – na przykład do przygotowania lub wysłania nagród dla Użytkownika. Użytkownik nie ma obowiązku podawania WiiiN.pl żadnych danych osobowych, jednakże niepodanie ich uniemożliwia realizację pełnej usługi.
 3. Gdy Użytkownik skończy korzystać z usług świadczonych przez, WiiiN.pl może przetwarzać dane osobowe w zakresie wymaganym do rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń z tytułu płatności, a także komunikacji marketingowej – w tym przypadku za zgodą Użytkownika. Po zakończeniu przetwarzania dane są usuwane zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. WiiiN może gromadzić informacje dotyczące interakcji z naszą stroną internetową i usługami w tym: informacje dotyczące logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
 5. Dane Użytkowników WiiiN wykorzystuje się w następujących celach: realizacji usług dla Użytkowników, prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o produktach i usługach WiiiN, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych za uprzednią zgodą Użytkownika oraz wysyłania bezpłatnego newslettera i informacji związanych z witryną oraz usługą, o ile użytkownik uprzednio nie wyraził sprzeciwu względem otrzymywania informacji drogą elektroniczną.
 6. Właściciel Wiiin.pl oświadcza iż stosuje się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. „W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” zwanym RODO.
 7. Poprzez Rejestrację użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy Rejestracji. Właściciel portalu oświadcza iż dane osobowe klientów są chronione przez właściciela portalu z uwzględnieniem przepisów dyrektywy RODO o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika.
 8. Właściciel Wiiin.pl ma obowiązek zabezpieczyć dane osobowe użytkowników w taki sposób by nie doszło do ich nieautoryzowanego ujawnienia na rzecz osób i podmiotów trzecich. Chodzi tu w szczególności o zabezpieczenia dostępu do komputerów i pomieszczeń, w których można uzyskać dostęp do danych osobowych użytkowników.
 9. Właściciel Wiiin.pl ma obowiązek udzielić użytkownikom portalu wszelkich pouczeń dotyczących ich uprawnień wynikających z rozporządzenia RODO. W szczególności tych dotyczących możliwości każdoczesnego żądania usunięcia danych, ich edycji, bądź możliwości wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania.
 10. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez użytkownika Wiiin.pl dobrowolnie. Użytkownik wprowadzając dane do portalu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Użytkownika na portalu powinny być prawdziwe.
 11. W przypadku naruszenia danych Właściciel Wiiin.pl ma obowiązek zgłosić ten fakt użytkownikowi/użytkownikom, których to naruszenie dotyczyło.
 12. Prawa zarejestrowanego użytkownika Portalu. Każdy użytkownik, którego dane osobowe znajdują się w bazie portalu www.twojtenis.pl ma prawo do:
  1. Wglądu do swoich danych po zalogowaniu, bądź na bezpośrednie zapytanie skierowane na adres kontakt@wiiin.pl
  2. Edycji swoich danych osobowych, po zalogowaniu, bądź poprzez złożenie dyspozycji na adres kontakt@wiiin.pl
  3. Usunięcia swoich danych i/lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wysyłając odpowiednią informację na adres kontakt@wiiin.pl
  4. Otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych i zgłoszenia do PŁODO
 13. Zaznacza się, że przepis o usunięciu danych osobowych/cofnięciu zgody na przetwarzanie nie może stać w sprzeczności z obowiązkiem przechowywania/archiwizacji dla potrzeb dokumentacji księgowej, prawa podatkowego, statystyk, itp.
 14. Właściciel portalu Wiiin.pl informuje, że poprzez usunięcie danych osobowych użytkownika, lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, nie będzie w stanie zapewnić użytkownikowi korzystania z usług oferowanych przez Wiiin.pl lub jego partnerów.
 15. Dla potrzeb kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy używać adresu email, który jest przypisany do konta w Użytkownika portalu Wiiin.pl.
 16. Właściciel portalu zastrzega prawo do zmiany polityki prywatności.

III. COOKIES

 1. Do powyższych celów zbieramy także informacje zawarte w plikach Cookies (ciasteczka), które zapisywane są na komputerze użytkownika. Jeśli tego nie chcesz, możesz zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć możliwość przyjmowania ciasteczek. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami twojej przeglądarki.
 2. Utworzenie pliku Cookie w żaden sposób nie narusza twojej prywatności. Informacje w nim zawarte mogą zostać wykorzystane jedynie przez naszą stronę internetową. Wyłączenie obsługi plików Cookie nie wpływa negatywnie na zawartość lub działanie naszych stron, a może obniżać szybkość, swobodę i płynność ich używania.

IV. UDOSTĘPNIANIE I ZABEZPIECZANIE DANYCH

 1. WiiiN nie użycza, nie przekazuje ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim za wyjątkiem uzasadnionych przypadków takich jak wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem albo w związku
  z prowadzonymi postępowaniami, na żądanie uprawnionych organów.
 2. Dane na stronie www.wiiin.pl w większości nie są szyfrowane, ze względu na niski charakter ryzyka wykorzystania danych, a także ze względu na nieprzechowanie danych mających wysoki priorytet bezpieczeństwa. Inne dane są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

V. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

 1. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisów, których Administratorem jest WiiiN. WiiiN nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisach umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na strony których administratorem nie jest WiiiN. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

.

VIII. KONTAKT

1. Jeśli masz do nas jakieś pytania związane z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta: kontakt@wiiin.pl

Witaj na platformie WiiiN